Masaż Shantala

Niebanalne korzyści zarówno dla niemowlęcia, jak i dla matki dzięki zajęciom z technik masażu Shantala w Poznańskiej Szkole BabyFizjo Monika Młoda to przede wszystkim po wykonanym masażu, dla dziecka: spokojny i zdrowy sen, prawidłowe trawienie i brak kolek, wyciszenie i uspokojenie, zwiększona odporność organizmu poprzez stymulację układu hormonalnego; a dla matki: łagodzenie depresji poporodowej oraz poprawa i wzmocnienie więzi z własnym dzieckiem, uspokojenie i wyciszenie, wzrost wiary we własne umiejętności opieki nad niemowlęciem i zrozumienie jego potrzeb.

Copyright © sagio.pl 2019