Komornik Kraków

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika przez Panią Natalię Gretschel jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 790) o komornikach sądowych i egzekucji. Pani Natalia Gretschel jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy wykonuje swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz właściwej Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Całość odbywa się pod nadzorem właściwego miejscowo Sądu, czyli Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy. Przy wykonywaniu czynności komorniczych są niezawiśli i podlegają Prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działają oraz ustawom i orzeczeniom sądowym. W przypadku wyboru komornik może działać poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Copyright © sagio.pl 2017