Adwokat Maciejuk

Szukasz adwokata, który zajmie się prowadzeniem twojej sprawy, dotyczącej na przykład prawa handlowego, bankowego, czy też cywilnego? Prawnik Dariusz Maciejuk, prowadzący w Warszawie firmę prawniczą, oferuje swoim klientom pomoc w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, oraz doradztwo prawne. Adwokat Maciejuk posiada wiedzę prawniczą, która była budowana była w czasie pełnienia funkcji przewodniczącego oraz członka rad nadzorczych licznych spółek, między innymi tych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Omawiany prawnik pełnił również funkcję arbitra Sądu Polubownego.


Copyright © sagio.pl 2017